Ngày 04.11 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khai mạc bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 85 đồng chí cán bộ đối tượng 3 Quân đội. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.Ngày 04.11 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khai mạc bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 85 đồng chí cán bộ đối tượng 3 Quân đội. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.Ngày 04.11 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khai mạc bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 85 đồng chí cán bộ đối tượng 3 Quân đội. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 3 ngày các đồng chí học viên được học 10 chuyên đề như: Quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới và dân tộc tôn giáo; các trạng thái về quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ huyện; pháp luật về giáo dục QPAN; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu quá trình học tập tại nhà trường các học viên cần nắm vững, hiểu rõ những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đối với công tác QPAN, từ những kiến thức đã  được học cụ thể hóa vào tình hình nhiệm vụ của đơn vị để tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 412.526
   Online: 59