Chiều ngày 20/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Nghệ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

5 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đẩy mạnh tổ chức học tập các Chỉ thị và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng nghiêm túc, chặt chẽ. Chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc xây dựng mô hình điểm học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về “1 tập trung, 3 khâu đột phá”. 100% chi bộ trong Đảng bộ thực hiện việc ghi sổ đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị số 87 gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng những phong trào, mô hình, cách làm mới đạt hiệu quả cao, lan toả để nhân rộng trong toàn lực lượng. Tiêu biểu: Phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới của LLVT tỉnh; phong trào thi đua tự học, tự rèn làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động phong trào xây dựng nhà tình nghĩa của Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ; mô hình phối kết hợp các đơn vị kinh tế, sự nghiệp thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa; phong trào LLVT đồng hành cùng học sinh nghèo đến trường”.  Lực lượng 47 của LLVT tỉnh đã tham gia tổng số hàng trăm nghìn bài viết, bài chia sẻ công khai trên trang “Đất và người Quân khu 3”, nhóm “Vững tin theo Đảng” và nhóm “Linh lan hoa”, “Nhãn quê hương” tạo sự lan tỏa trong xã hội. Hằng năm cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 151 tổ chức đảng, các tổ chức đảng kiểm tra, giám sát, 1.558 lượt đảng viên. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị số 87 đã có 38 tập thể và 65 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Quân sự tỉnh khen thưởng.

Đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền những nội dung của Chỉ thị số 05. Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Chủ động chỉ đạo, triển khai việc đăng ký phấn đấu của các tập thể, cá nhân trong học và làm theo Bác. Kịp thời tuyên truyền nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt việc tốt. Kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, những biểu hiện lệch lạc trong suy nghĩ và hành động, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Nhân dịp này Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 830.189
   Online: 29