Ngày 24/10, Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 và tương đương khóa 43 năm 2022. Tới dự có Đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề về những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về chiến lược Quốc phòng An ninh. Quan điểm của Đảng về chính sách pháp luật  Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về dân tộc tôn giáo gắn với QPAN. Chiến lược QPAN của một số nước có liên quan đến QPAN của Việt Nam. Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Nội dung cơ bản về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Một số nội dung về hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến và một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống. Nội dung cơ bản của chiến lược biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Thứ tự các bước chuyển hoạt động của LLVT trong các trạng thái SSCĐ, chuyển hoạt động của cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Luyện tập vận hành một số nội dung cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và bắn súng K54 bài 1.

Đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

 Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Trung đoàn 126 cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, giáo án bài giảng. Các đồng chí giáo viên tích cực nghiên cứu, truyền đạt các nội dung khoa học và liên hệ thực tiễn hiện nay để các học viên dễ tiếp thu, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Các đồng chí học viên cần thu xếp công việc của cơ quan để tham gia đầy đủ, từ những kiến thức đã được truyền đạt linh hoạt vận dụng để tham mưu với cấp ủy, chính quyền và cơ quan tổ chức thực hiện tốt công tác QPAN và công tác QS, QPĐP. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 834.046
   Online: 47