Ngày 15/4, Chi đoàn Trinh sát thuộc Đoàn cơ sở phòng Tham mưu đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2019- 2022, Chi đoàn Trinh sát đã thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục cho đoàn viên thanh niên chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng nhiều mô hình, phương thức hoạt động có hiệu quả. Thường xuyên phối hợp với tổ chức đoàn ở địa phương thực hiện chương trình thanh niên tình nguyện, làm tốt công tác dân vận, ngày chủ nhật xanh, tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2024 Đại hội xác định tập trung làm tốt nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Tích cực đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục. Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các công trình thanh niên, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công tác dân vận, thanh niên tình nguyện và các hoạt động kết nghĩa.

Đại hội đã tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với số phiếu tín nhiệm cao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 412.585
   Online: 43