Ngày 31/3, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Thành, ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban pháp chế làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 346 ngày 22/12/ 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân tự vệ và phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021- 2025” tại Bộ CHQS tỉnh. Dự tiếp đoàn có đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện các phòng, ban chức năng cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 346 thời gian qua, đồng thời thảo luận làm rõ những nội dung kết quả trong báo cáo. Kết luận giám sát đồng chí trưởng đoàn đánh giá cao những kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt đượt trọng thực hiện Nghị quyết. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị và địa phương đã thực hiện tốt công tác đăng ký, tuyển chọn, tổ chức biên chế, kiện toàn và duy trì có hiệu quả hoạt động Ban CHQS cơ quan tổ chức cấp cơ sở, cán bộ chỉ huy DQTV các cấp. Làm tốt công tác tập huấn, hội thi, hội thao cho cán bộ, chiến sỹ DQTV, công tác chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ huấn luyện, xây dựng các kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện đảm bảo khoa học, sát thực tế tại cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Dân quân tự vệ, gương cán bộ, chiến sỹ và các hoạt động của lực lượng DQTV ở cơ sở. Việc bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ Ban CHQS cấp xã, cán bộ chỉ huy đơn vị và lực lượng DQTV được thực hiện đầy đủ, đúng quy định và nghị quyết của HĐND tỉnh.

 Đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý, trên cơ sở những kết quả đã đạt được và thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các kiến nghị, đề xuất của Bộ CHQS tỉnh làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh có chủ trương, giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 830.181
   Online: 28