Ngày 18/5, ĐUQS huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của QUTW, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết số 230 của QUTW.

Toàn cảnh hội nghi quán triệt nghị quyết

Hội nghị được nghe đồng chí Thượng tá Trương Văn Huấn, Phó Bí thư ĐUQS huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết số 230.

Thông qua Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện nghị quyết; nắm vững những nội dung cơ bản, chủ yếu về chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về tổ chức trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh; tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 68.987
   Online: 27