Những ngày qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các địa phương cả nước đang tích cực triển khai thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, để bổ sung vào các đơn vị trong toàn quân.

Thực tế những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị nhận quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển quân, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho công dân hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Nét nổi bật là các địa phương đã thực hiện tốt việc quản lý, đăng ký công dân trong độ tuổi nhập ngũ; công khai danh sách khám tuyển, xét duyệt hồ sơ sức khỏe, bảo đảm đúng Luật NVQS và các nghị định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng (BQP) và các cơ quan chức năng, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân. Hội đồng NVQS các cấp đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân. Phương thức tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở các địa phương có nhiều đổi mới sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Nhờ đó, hằng năm, các địa phương đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa, nguồn: qdnd.vn

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực đó, công tác tuyển quân vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Trước hết phải kể đến công tác tuyên truyền, giáo dục có nội dung còn đơn giản, chưa kết hợp tuyên truyền với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về Luật NVQS chưa đầy đủ. Cá biệt có những công dân còn tìm cách trốn tránh, lách luật… Ở một số địa phương, sự phối hợp giữa cơ quan quân sự và các ban, ngành chức năng trong việc tham mưu, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện chưa tốt. Việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở một số địa phương chưa chặt chẽ nên vẫn còn trường hợp công dân không đủ sức khỏe, phẩm chất chính trị khi vào quân đội phải thải loại. Quá trình thực hiện các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có nơi thiếu minh bạch, công khai, chặt chẽ dẫn đến khiếu kiện vượt cấp… Những hạn chế trên đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng tuyển quân cũng như tâm tư tình cảm, trách nhiệm của các công dân trong độ tuổi nhập ngũ và toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyển quân là khâu quan trọng đầu tiên, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực trong Quân đội. Thực hiện tốt công tác tuyển quân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển quân, trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với công tác tuyển quân, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham mưu về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng NVQS các cấp cần quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; thực hiện tốt việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và phát lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm đúng quy trình, thời gian và chất lượng. Cùng với tập trung chỉ đạo làm tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS tại địa phương, Hội đồng NVQS các cấp thường xuyên tổ chức các đoàn công tác để phúc tra nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại các nhà trường, tổ chức, doanh nghiệp… nơi công dân đang học tập, công tác, bảo đảm không để sót đối tượng. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác tuyển quân; những công dân vi phạm pháp luật về NVQS và giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại ngay tại cơ sở cũng là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển quân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 93.974
   Online: 29