Sáng 22/6, Trung đoàn 126 tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết thực hiện Thông tư 104/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng (Thông tư 104/2014) quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh. Các đồng chí đại biểu các phòng, ban chức năng Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị. 

Đồng chí Trung tá Vũ Quang Hưng - Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng

thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn thông qua báo cáo sơ kết

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Nổi bật là: quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm túc chế độ, bảo đảm đủ quân số, phương tiện vật chất cho nhiệm vụ; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị có liên quan, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS các địa phương liên quan tiến hành phúc tra, nắm chắc nguồn quân nhân dự bị biên chế của đơn vị, bảo đảm đủ quân số và dự phòng 25-30%. Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức đều giành thứ hạng cao; tổ chức tập huấn cho lực lượng thường trực, huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm 100% nội dung khoa mục đạt khá và giỏi. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ nhân viên trong đơn vị; xét đề nghị nâng lương, thăng quân hàm cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm chất lượng; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt…

Đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng 

Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm của Trung đoàn, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong 6 tháng cuối năm cũng như thời gian tiếp theo, đó là: kết quả tham gia các hội thi, hội thao, kiểm tra kết quả huấn luyện của lực lượng thường trực có thứ hạng nhưng chưa thực sự nổi bật, chưa thể hiện là đơn vị chủ lực của tỉnh. Chất lượng xây dựng chính quy, quản lý duy trì kỷ luật, quản lý mối quan hệ của quân nhân có lúc, có thời điểm còn hạn chế, chủ quan. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS các địa phương nắm chắc số, chất lượng quân nhân dự bị, bảo đảm chất lượng chính trị khi huy động thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao…

Đánh giá kết quả triển khai tổ chức thực hiện Thông tư 104/2014, các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đã làm rõ: những năm qua Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn cũng như cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc ban hành Thông tư 104/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các nội dung của Thông tư đến mọi cán bộ, QNCN trong đơn vị, thông qua việc giáo dục, quán triệt nhận thức của bộ đội không ngừng được nâng lên. Việc thực hiện Thông tư luôn gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm của các cơ quan, xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, các hoạt động của phong trào thi đua quyết thắng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài các vật tư, trang bị cấp trên bảo đảm; đơn vị đã tận dụng vật chất sẵn có; trích nguồn quỹ vốn của đơn vị để tự mua sắm thêm trang bị và các thiết bị nghe nhìn và chủ động khắc phục, sửa chữa vật tư trang bị đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội đã góp phần thực hiện có hiệu quả những quy định của Thông tư.

Đồng chí Thượng tá Trần Văn Lực - Đảng ủy viên, Đảng ủy QS tỉnh - Trung đoàn trưởng

thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Văn Lực - Trung đoàn trưởng đã thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền, xây dựng đoàn kết trong Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, 6 tháng cuối năm, Trung đoàn tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu nhất là trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, quân đội và địa phương; chủ động luyện tập, bổ sung phương án, cơ sở vật chất sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống thiên tai trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, huấn luyện  cho lực lượng dự bị động viên bảo đảm quân số theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông. Làm tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, 100% cán bộ, nhân viên luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Về thực hiện Thông tư 104/2014,  những năm tới cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, QNCN về vị trí, ý nghĩa và các nội dung của Thông tư. Tập trung đổi mới phương thức để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Thống nhất trang trí khánh tiết, gắn với quy hoạch xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa trong đơn vị. Tích cực đầu tư trang bị vật tư CTĐ, CTCT phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Gắn việc thực hiện Thông tư với nhiệm vụ đơn vị, các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài gắn liền với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 81.340
   Online: 22