Ngày 07.8, Trung đoàn 126 đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 280-NQ/ĐU ngày 10/4/2013 của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 962-NQ/ĐU ngày 10/9/2013 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí đại biểu các Phòng, Ban chức năng Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn và toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị. 

5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện doanh trại, thao trường, bãi tập; nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò công tác huấn luyện trong xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng trong đơn vị. Cụ thể là đã tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị, khắc phục khó khăn, tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị, ổn định tổ chức biên chế, nơi ăn ở, bài giảng, thao trường, bãi tập, đồ dùng huấn luyện. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, đủ nội dung, thời gian, đảm bảo quân số. 5 năm qua, Trung đoàn đã huy động tập huấn, huấn luyện cho 2367 lượt quân nhân dự bị; trong đó hơn 700 lượt cán bộ dự bị động viên từ tiểu đội trưởng đến tiểu đoàn phó. Trong qúa trình huấn luyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “Thiết thực, chất lượng, hiệu quả” đối với DBĐV, bám sát phương hướng, nhiệm vụ, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, duy trì thực hiện tốt các chế độ trong huấn luyện. Qua đó, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 80%; tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức luôn giành thứ hạng cao. Đặc biệt trong các năm 2014, năm 2017, tổ chức huy động lực lượng dự bị động viên huấn luyện, phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Bên cạnh đó việc xây dựng đợn vị chính quy, vững mạnh toàn diện và chấp hành pháp luật của nhà nước, điều lệnh quân đội, công tác quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị và giáo dục pháp luật, kỷ luật, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn ngày càng được nâng lên, có đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự

Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Đào Quang Kiền thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được 5 năm qua của Trung đoàn trong thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tiếp theo, đó là: Kết quả tham gia các hội thi, hội thao, kiểm tra kết quả huấn luyện của lực lượng thường trực có thứ hạng nhưng chưa thực sự nổi bật, chưa thể hiện là đơn vị chủ lực của tỉnh. Công tác thông tin khoa học quân sự, phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu còn hạn chế. Chất lượng xây dựng chính quy, quản lý duy trì kỷ luật, quản lý mối quan hệ của quân nhân có lúc, có thời điểm còn hạn chế, chủ quan. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS các địa phương nắm chắc số, chất lượng quân nhân dự bị, bảo đảm chất lượng chính trị khi huy động thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao. Trong quá trình huấn luyện phải đánh giá đúng thực chất, nhất là khả năng huấn luyện của đội ngũ cán bộ DBĐV; tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ; sử dụng thành thạo, hiệu quả vũ khí trang bị có trong biên chế và khi được tăng cường các binh khí kỹ thuật mới…

Tại hội nghị, Trung đoàn đã tặng Giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác huấn luyện 5 năm (2013-2018).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 81.337
   Online: 29