Trong hai ngày 27 và 28/6, Trung đoàn 126 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ năm 2019.

   

    Cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ của Trung đoàn  gồm 3 giai đoạn và 5 vấn đề huấn luyện: Chuyển Trung đoàn từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; chỉ huy lực lượng tiến công địch và xử lý tình huống đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn tỉnh.

    Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những nội dung còn hạn chế, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây cũng là cơ sở để Trung đoàn tiếp tục nghiên cứu rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trúc Nguyễn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
  Tin liên quan

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
    /portal
     Liên kết website
     Bình chọn
    Thống kê: 81.341
    Online: 23