Sáng 20/7, Ban CHQS huyện Yên Mỹ tổ chức tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiến hành cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”. Dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Phạm Văn Huynh, UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; đồng chí Thượng tá Chu Đức Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện.

Quang cảnh hội nghị

Trong  30 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị được Ban CHQS huyện Yên Mỹ chỉ đạo tích cực, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được kết quả tốt. Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương.

Trên cơ sở 4 mục tiêu và 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị văn hóa, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã xác định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện sát với điều kiện của LLVT. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện. Ban CHQS huyện luôn đầu tư mua sắm, củng cố thiết chế văn hóa; duy trì và tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Với những kết quả đạt được trong xây dựng môi trường văn hóa tại đơn vị. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với xây dựng LLVT huyện vững mạnh. Tiếp tục phát huy vai trò của các tập thể, cá nhân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp trong Quân đội, tạo động lực thúc đẩy toàn LLVT huyện thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 38.448
   Online: 38