Công tác kỹ thuật có vai trò quan trọng góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-112007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, LLVT tỉnh đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện công tác kỹ thuật. Nổi bật là, đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Công tác kiểm tra kỹ thuật phương tiện bảo đảm thường xuyên, trước khi thực hiện nhiệm vụ

Năng lực, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo của cơ quan kỹ thuật các cấp được nâng lên. Đội ngũ cán bộ ngành kỹ thuật ngày càng nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đi vào nền nếp, chính quy. Các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu công tác kỹ thuật cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật có bước tiến vững chắc, đi vào chiều sâu. Hệ thống kho tàng, cơ sở bảo đảm kỹ thuật được quy hoạch, đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa. Đặc biệt, ngành Kỹ thuật đã có bước đột phá trong việc bảo đảm đồng bộ, cải tiến, nâng cấp diesel hóa các xe thiết giáp BTR 152. Từ năm 2016 đến năm 2018 đã xây dựng kế hoạch và tiến hành diesel hóa 7 xe, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Trong năm 2018 thực hiện Chỉ thị 1016/CT-BTL ngày 27/02/2018 Kế hoạch 1196/KH-CKT của Quân khu về việc tổ chức Hội thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật, Phòng Kỹ thuật đã xây dựng Kế hoạch số 1106/KH-KT ngày 02/5/2018 và việc Củng cố cơ sở kỹ thuật phục vụ Hội thi.

Với mục đích củng cố hệ thống bảng biển, cơ sở vật chất kỹ thuật nhà xe thiết giáp, nhà xe sử dụng thường xuyên của cơ quan Bộ chỉ huy, tạo sửa chữa tổng hợp và kho 41 nhằm xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật, đồng thời duy trì hệ số kỹ thuật của VKTB luôn có tình trạng kỹ thuật tốt bảo đảm cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh và tham gia Hội thi cấp Quân khu đạt kết quả cao. Cụ thể một số nội dung chính đó là:

- Công tác xây dựng nền nếp chính quy quân đội, nền nếp chính quy ngành kỹ thuật;

- Công tác quản lý, điều hành kho;

- Công tác An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

- Thực hành tổ chức ngày kỹ thuật;

- Hệ thống sổ sách quản lý nghiệp vụ.

Kiểm tra nền nếp chính quy tại khu vực nhà xe

Trên cơ sở Kế hoạch đã được phê duyệt, Phòng Kỹ thuật đã chủ động phối hợp Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần để tiến hành củng cố cơ sở kỹ thuật tại nhà xe của Đại đội thiết giáp, nhà xe cơ quan Bộ chỉ huy, Trạm sửa chữa, Kho 41. Làm mới hệ thống pa nô, áp phích, viết các khẩu hiệu tại nhà xe sử dụng thường xuyên Bộ chỉ huy, nhà xe thiết giáp sẵn sàng tham gia Hội thi do Quân khu tổ chức đạt kết quả cao.

Với tinh thần chủ động cùng sự nỗ lực, cố gắng chung của cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật LLVT tỉnh, hy vọng sẽ giành nhiều kết quả cao trong Hội thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật năm 2018.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 412.563
   Online: 22