Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Từ ngày 27 tháng 10, Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức khám sơ tuyển cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS.

Ban CHQS Yên Mỹ kiểm tra công tác khám sơ tuyển tại xã Việt Cường  

Để công tác khám sơ tuyển đúng quy trình, đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng và đúng tiến độ thời gian, trước khi bước vào khám sơ tuyển các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát nắm chắc nguồn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật NVQS, gọi thanh niên làm ăn xa trở về khám tuyển, công khai danh sách thanh niên đủ tuổi khám tuyển, đồng thời chuẩn bị tốt cả về con người và trang thiết bị phục vụ công tác sơ tuyển.

Tại các điểm khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi được kiểm tra về thể lực, các bệnh lý thông thường. Qua những ngày đầu sơ tuyển tỷ lệ thanh niên lên trạm khám đạt trên 80%. Kết thúc sơ tuyển các thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe được lập hồ sơ và hẹn ngày khám tuyển cấp huyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 182.675
   Online: 92