Quán triệt Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên đã và đang chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong “trạng thái bình thường mới”.

Huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn trên sông

Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội, quân sự, quốc phòng của địa phương, song Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nội dung, biện pháp để hoàn thành “nhiệm vụ kép”, vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả.

Nhờ đó, lực lượng vũ trang Tỉnh đã hoàn thành tương đối toàn diện nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức tốt các cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã; chủ động tổ chức tốt hội thi, hội thao cấp cơ sở và tham gia đầy đủ các cuộc hội thi, hội thao do Quân khu tổ chức. Năm 2020, 2021, kết quả kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng thường trực 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi; tổ chức huấn luyện cho 100% cơ sở dân quân tự vệ với 95% quân số, kết quả huấn luyện 75% khá, giỏi. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến các cấp, kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến và ứng phó hiệu quả với các tình huống an ninh phi truyền thống, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt, với tinh thần chủ động, xung kích đi đầu, lực lượng vũ trang Tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan, đơn vị. Ðồng thời, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm phương tiện, cơ sở vật chất, phối hợp với địa phương bảo đảm hoạt động cho các khu cách ly tập trung, tham gia chốt kiểm soát, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và dập dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh, nhất là tại các huyện: Yên Mỹ, Ân Thi, Phù Cừ, v.v.

Thời gian tới, cùng với sự phát triển của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của Tỉnh ngày càng cao; tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 trên cả nước nói chung, địa bàn Tỉnh nói riêng vẫn diễn biến phức tạp và có thể còn kéo dài, v.v. Do đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong “trạng thái bình thường mới”, lực lượng vũ trang Tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là nội dung quan trọng, mang tính nguyên tắc và có vai trò quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh. Vì thế, trong “trạng thái bình thường mới”, các cơ quan, đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là Chỉ thị số 106/CT-BQP, ngày 05/11/2021 của Bộ Quốc phòng về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và Nghị quyết số 280-NQ/ĐU, ngày 10/4/2013 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trước mắt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Tỉnh và tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu một cách linh hoạt, sáng tạo. Trong đó, tập trung rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo, nâng cao chất lượng nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Để kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thông qua Kế hoạch huấn luyện điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch đó cho phù hợp với từng cấp độ dịch, tập trung vào các vấn đề, nội dung chủ yếu, cấp thiết. Trên cơ sở đó, phân công cấp ủy viên phụ trách, kiểm tra các nội dung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kiên quyết khắc phục biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tình trạng khoán trắng cho cấp dưới hoặc bớt xén nội dung, chương trình, hạ thấp yêu cầu và “bệnh thành tích” trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, vai trò của cá nhân, người đứng đầu, chỉ huy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này trong “trạng thái bình thường mới”.

Hai là, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện. Huấn luyện chiến đấu là một trong những nội dung cốt lõi và là động lực để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân nói chung, lực lượng vũ trang Tỉnh nói riêng và chất lượng của nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố; trong đó có công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện. Đặc biệt hiện nay, trong “trạng thái bình thường mới” của Tỉnh thì công tác này lại càng có ý nghĩa quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động chuẩn bị đầy đủ về kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, sổ sách, giáo án, mô hình học cụ, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập; tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án, bài giảng, thiết kế mô hình, kỹ thuật mô phỏng phục vụ huấn luyện; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp bố trí quỹ đất để xây dựng, mở rộng thao trường, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, cơ quan quân sự các cấp duy trì nghiêm chế độ bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, tập trung vào các nội dung mới, vấn đề khó hoặc khâu yếu đã được chỉ ra qua kiểm tra công tác huấn luyện, bảo đảm tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế; tiến hành bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong “trạng thái bình thường mới”.

Đi đôi với công tác chuẩn bị, thực hành huấn luyện cũng là khâu hết sức quan trọng, nhất là trong “trạng thái bình thường mới”. Điều đó đòi hỏi đơn vị, cơ quan quân sự các cấp của Tỉnh cần tiếp tục bám sát các phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực, “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ và “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với lực lượng dự bị động viên; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động và huấn luyện trong điều kiện ăn, ở dã ngoại, đảm bảo cho bộ đội giỏi về chuyên ngành, chắc về kỹ thuật, vững về chiến thuật. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn để có biện pháp quản lý quân nhân, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, tăng thời gian huấn luyện trong tuần để quản lý bộ đội và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch. Quá trình huấn luyện, cùng với thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, cần chú trọng huấn luyện thể lực theo hướng đẩy mạnh rèn luyện sức khỏe, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, nâng cao khả năng cơ động của bộ đội và huấn luyện quân y về nội dung phòng, chống dịch. Trong điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch, cơ quan quân sự các cấp chủ động có kế hoạch và tổ chức các cuộc diễn tập: chỉ huy - cơ quan, khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã để rèn luyện, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, điều hành và xử lý tình huống của cán bộ các cấp, cũng như nâng cao khả năng hiệp đồng của lực lượng vũ trang địa phương với các cơ quan, ban, ngành trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh. Phấn đấu, 100% cơ quan, đơn vị của Tỉnh tổ chức diễn tập cấp mình (theo kế hoạch), bảo đảm chất lượng tốt trong “trạng thái bình thường mới”.

Ba là, chú trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, chỉ lệnh của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu trong “trạng thái bình thường mới”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực và bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, chú trọng luyện tập các nội dung về phòng, chống bạo loạn, phương án phòng, chống cháy nổ, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố về môi trường và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các khung để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, không để bị động, bất ngờ.

Quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc” và trên cơ sở căn cứ vào thực tiễn từng địa bàn, lực lượng vũ trang Tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần chủ động “sớm hơn và cao hơn một bước”, không để dịch lây lan vào cơ quan, đơn vị. Theo đó, cùng với quản lý tốt các khu cách ly tập trung, cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an, Y tế để thực hiện tốt công tác kiểm soát, sàng lọc người từ địa phương khác về, truy vết và dập dịch, không để xuất hiện các điểm nóng trên địa bàn. Để bảo đảm tính chủ động, các phương án phòng, chống dịch Covid-19 phải được xây dựng từ trước, đảm bảo kỹ lưỡng, chi tiết, cụ thể về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cho các tình huống có thể xảy ra và có sự điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

Với những giải pháp đồng bộ trên, cùng tinh thần đoàn kết, thần tốc, quyết liệt, lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 362.535
   Online: 34