Trong 2 ngày 27 - 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham dự điểm cầu tại Bộ CHQS tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại hội trường lớn Bộ CHQS tỉnh

Các đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tại Hội nghị trực tuyến các đồng chí cán bộ, đảng viên được triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam và Những nhận thức mới và tư duy mới về An ninh quốc gia.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại phòng họp S1 Bộ CHQS tỉnh

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII một cách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 249.942
   Online: 30