Tập thể Ban Chính trị nghiên cứu tại liệu tại phòng Hồ Chí Minh của đơn vị

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Ban Chính trị - Trường Quân sự tỉnh đã đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả, trở thành công việc thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên và nhân viên.

Phát huy kết quả đạt được trong triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, cấp uỷ, chi bộ Ban Chính trị xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Chi bộ, góp phần quan trọng trong tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) ở nhà trường và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì vậy, chi bộ, Ban Chính trị đã có nhiều giải pháp quan trọng, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, trở thành ý thức tự giác trong mỗi người cán bộ, đảng viên.

Xác định rõ chức năng là cơ quan tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chính uỷ nhà trường về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức quán triệt học tập, triển khai thực hiện, nhất là xây dựng, triển khai học tập các chuyên đề theo quy định của trên bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; Ban Chính trị đã tích cực, chủ động hướng dẫn các ban, khoa và từng cá nhân đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hằng năm có nền nếp. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền gắn với việc tổ chức giới thiệu các chuyên đề học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú. Tham mưu giúp Đảng uỷ xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với đặc điểm, nhiệm vụ của nhà trường.

Chi bộ Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch giới thiệu chuyên đề trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, mọi đảng viên được trao đổi liên hệ bản thân, 100% đảng viên chi bộ đều xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, báo cáo để chi bộ theo dõi giúp đỡ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy sáng tạo của từng cá nhân, tìm ra phương pháp mới, cách làm hay sát với nhiệm vụ của Ban và của nhà trường. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của Ban với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. 100% cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự giác phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực, phương pháp tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.Thường xuyên nắm vững tình hình nhiệm vụ, bám sát vào kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan Chính trị cấp trên, chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng uỷ, Chính uỷ các nội dung, biện pháp hoạt động CTĐ, CTCT; tổ chức hướng dẫn các ban, khoa thực hiện tốt kế hoạch CTĐ, CTCT hàng năm, trên từng nhiệm vụ. Góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy… Hằng năm tham mưu, tổ chức nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ đảng các cấp. Hoàn thành tốt chương trình giáo dục chính trị, giáo dục phổ biến pháp luật hàng năm cho các đối tượng, kết quả kiểm tra đều 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi trở lên. Duy trì thường xuyên, liên tục, kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tham mưu giúp Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2013-2015 và nhiệm kỳ 2015-2017 và chuẩn bị tốt mọi mặt, góp phần vào tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Trường QS tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Các nhiệm vụ về công tác cán bộ, chính sách, dân vận, bảo vệ luôn được phát huy và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tham gia hội thi báo cáo viên giỏi năm 2011 đạt giải nhất cấp Bộ CHQS tỉnh và giải khuyến khích cấp Quân khu; hội thi cán bộ Chính trị giỏi năm 2012 đạt giải nhất, hội thi cán bộ tuyên huấn giỏi năm 2014 đạt giải nhì, hội thi báo cáo viên giỏi, cán bộ giảng dạy chính trị năm 2015 đạt giải nhì cấp Bộ CHQS tỉnh...

Do quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng cấp trên, bám sát chức năng nhiệm vụ của ban để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức rõ trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề hàng năm. Xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với việc “làm theo” ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện phù hợp với thực tế nhiệm vụ của Ban. Kết hợp chặt chẽ với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Phong trào thi đua Quyết thắng hằng năm. Tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động về  tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Những thành tích đạt được trong thời gian qua của chi bộ, Ban chính trị đã thực sự có sức lan toả tới mỗi tập thể, cá nhân trong nhà trường, tạo động lực thúc đẩy mọi cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt chiều sâu, thiết thực hiệu quả, góp phần xây dựng nhà trường VMTD, Đảng bộ Trường quân sự đạt TSVM.

Với những kết quả đạt được, năm 2014 chi bộ Ban Chính tri được BTV Tỉnh uỷ tặng Bằng khen đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2010-2014). Trong phong trào thi đua Quyết thắng từ năm 2012 đến năm 2014 được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến. Năm 2015, được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” 5 năm (2011-2015). Các năm 2012, 2013, 2014 chi bộ được Đảng uỷ QS tỉnh tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 830.165
   Online: 35