Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) đến nay đã thu được nhiều kết quả thiết thực, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng và cơ quan đơn vị, thành ý thức tự giác hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, LLVT tỉnh góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan đơn vị VMTD, thực sự là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Anh Lộc - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: ngay sau khi có chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 350-KH/ĐU ngày 07/10/2016 nhằm cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với đặc điểm nhiệm vụ của Đảng bộ, LLVT tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ"; chỉ đạo các chi đảng bộ tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi, tự sửa" trong Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Để tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, Đảng ủy Quân sự tỉnh giao cho Phòng Chính trị là cơ quan thường trực giúp cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tiến hành các bước, trong đó chú trọng triển khai những yêu cầu mới của Chỉ thị 05, trọng tâm là nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực sát với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, trên từng cương vị chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân, đồng thời xây dựng quy chế làm việc và tổ chức tốt việc giao ban, kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện. Bên cạnh đó hướng dẫn các đơn vị tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm đảm bảo cho việc thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, kịp thời phát hiện những cách làm mới, mô hình hiệu quả, sáng tạo để nhân rộng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ, LLVT tỉnh đã thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, chỉ đạo các Đảng ủy, chi bộ tổ chức chặt chẽ nghiêm túc việc nghiên cứu, tuyên truyền, học tập đầy đủ các nội dung, chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Sau khi học tập chuyên đề các cấp ủy, chi bộ đều tổ chức thảo luận, viết thu hoạch kiểm tra đánh giá kết quả, hướng dẫn đảng viên đăng ký những nội dung làm theo và báo cáo chi bộ để theo dõi, giúp đỡ. Hàng tháng trong sinh hoạt của Đảng, sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thảo luận, tọa đàm những câu chuyện, mẩu chuyện kể về Bác, rút ra ý nghĩa thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ thực tiễn tại đơn vị, cá nhân để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác sẽ được ghi danh vào "Sổ vàng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của mỗi cơ quan, đơn vị để biểu dương khen thưởng. Qua đó ý thức, trách nhiệm từng cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, luôn có động cơ phấn đấu học tập tốt. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo như: bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, chức trách nhiệm vụ cá nhân, tiêu chí ngắn gọn dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; phát động cán bộ, chiến sĩ ghi nhật ký làm theo lời Bác dạy, nhật ký mỗi ngày một việc tốt... Chính vì vậy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh.

Qua 2 năm thực hiện, Đảng bộ, LLVT tỉnh đã có 2.168 lượt cán bộ, QNCN, chiến sĩ được ghi danh trong đó có 156 tập thể, 324 cá nhân được tuyên dương khen thưởng ở các cấp về thành tích học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua phong trào thi đua quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực công tác như: Ban Tuyên huấn thuộc Đảng bộ Phòng Chính trị; Ban Tài chính thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu; Ban CHQS xã Tân Quang, huyện Văn Lâm; Đại úy Nguyễn Văn Vượng, giáo viên Trường Quân sự tỉnh, một sỹ quan trẻ đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đưa vào giảng dạy 4 sáng kiến khoa học tại nhà trường, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen; Thiếu tá Nguyễn Thế Vinh, Phó Tham mưu Trưởng, Ban CHQS huyện Mỹ Hào, là một cán bộ nhiệt huyết, trách nhiệm và luôn đạt giải cao trong các hội thi do các cấp tổ chức như: Đạt giải nhất Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; giải nhì Cuộc thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ CHQS tỉnh tổ chức năm 2017; giải nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức; Thượng tá Lương Văn Phú, Chủ nhiệm Quân y, Bộ CHQS tỉnh, một thầy thuốc ưu tú đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân y của đơn vị cũng như trong công tác quân dân y kết hợp được cấp trên đánh giá cao, đồng chí được Trung ương, Bộ tư Lệnh Quân khu 3 và tỉnh Hưng Yên tặng thưởng nhiều Bằng khen. Trung úy Cao Huy Thông, nhân viên lái xe Trung đoàn 126, một tấm gương người tốt việc tốt, luôn phát huy tốt hình ảnh phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” nhặt được của rơi trả lại người đánh mất để lại nhiều ấn tượng trong lòng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; đồng chí Nguyễn Ích Quảng, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động, Ban CHQS thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, một chiến sỹ sao vuông luôn trăn trở trước những khó khăn về việc làm cho bộ đội xuất ngũ và chính anh đã tạo được nhiều công ăn việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại địa phương...đó là những hạt nhân tiêu biểu để đơn vị tiếp tục nhân rộng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trong thời gian tới.

Kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" đã thực sự có ý nghĩa quyết định nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ, LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Mọi cán bộ, chiến sĩ có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm kỷ luật, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 87,3% khá, giỏi; đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì các cấp đã phát huy tốt tinh thần tiền phong gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cả về lời nói và hành động để cán bộ, chiến sĩ học tập, làm theo, không có cán bộ, đảng viên, chiễn sĩ vi phạm kỷ luật phải để xử lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt. LLVT tỉnh đã tạo được nhiều chuyển biến tiến bộ, kế hoạch chương trình huấn luyện cho các đối tượng được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng khá, sức mạnh tổng hợp, trình độ khả năng SSCĐ của đơn vị được nâng lên. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thành công Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tổ chức thành lập 163/163 chi bộ quân sự cấp xã, phường thị trấn.... Không những vậy, LLVT tỉnh còn là lực lượng nòng cốt tham gia các phong trào tại địa phương như: phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", từ năm 2016 đến nay, LLVT tỉnh đã tham gia xây dựng, tu sửa 37 điểm trường mầm non và nhà văn hóa thôn tại các địa phương còn khó khăn, trong đó LLVT tỉnh tham gia ủng hộ 1 tỷ 100 triệu đồng và xã hội hóa được 1 tỷ 512 triệu đồng; chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tham gia khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.600 đối tượng gia đình chính sách và người có công, trị giá gần 220 triệu đồng; tổ chức xét duyệt và đề nghị lên trên giải quyết các chế độ chính sách theo các Quyết định 142, 62, 49 cho gần 20 nghìn đối tượng với số tiền gần 2 tỷ 700 triệu đồng....

Công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ, LLVT tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng cao; ý thức trách nhiệm, phương pháp tác phong công tác trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Bình xét phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm đều gắn với kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do vậy các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều tăng, tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách năm 2016 giảm còn 0,78 % (năm 2015 là 1,5 %); năm 2016, 2017 có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 92% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức đoàn và Hội phụ nữ đạt vững mạnh, trong đó có trên 80% đạt vững mạnh xuất sắc. Với những kết quả đã đạt được năm 2016, Bộ CHQS tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc; năm 2017 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua xuất sắc./.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 830.170
   Online: 30