Phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân anh hùng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân trong tỉnh, LLVT tỉnh đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Hưng Yên văn hiến, giàu truyền thống cách mạng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân

 thuộc Bộ CHQS tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021

Đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Kế thừa chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bề dày truyền thống lịch sử 77 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2021) cũng như những thành tích mà quân và dân Hưng Yên đã giành được trong các cuộc kháng chiến, xây dựng, kiến thiết tỉnh, đặc biệt là sau 25 năm tái lập tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, các chiến lược về quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; xây dựng và thực hiện các đề án, tổng kết các nghị quyết, luật, pháp lệnh, chỉ thị... về quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các chủ trương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh tiến hành nhiều giải pháp để nâng cao sức mạnh tổng hợp của khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng LLVT, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh; triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hằng năm, LLVT tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đẩy mạnh việc duy trì nền nếp chính quy, giữ vững kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt 3 khâu đột phá gồm: Đột phá về huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; đột phá về tổ chức, biên chế và cải cách hành chính quân sự; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Nhờ đó, LLVT tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu đúng, trúng và kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đạt hiệu quả tốt; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng – an ninh. 

Ngoài công tác củng cố tiềm lực, xây dựng lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực, chủ động trong việc nắm bắt tình hình ở cơ sở và tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế; tham gia tích cực và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào Đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội… Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, đe dọa sức khỏe và tính mạng của người dân, LLVT tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh, huyện và xã. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, LLVT tỉnh đã  triển khai 3 cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, trong đó Cơ sở cách ly tại Trung đoàn 126 đã tiếp nhận và tổ chức cách ly hàng nghìn công dân Việt Nam từ nước ngoài về đúng quy định, bảo đảm an toàn; triển khai lực lượng tham gia 13 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, 8 chốt cấp huyện và 137 chốt cấp xã với 329 cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm soát chặt chẽ các nút giao thông ngăn ngừa dịch bệnh. Bộ CHQS tỉnh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ làm công tác phục vụ cho người dân tại các khu vực cách ly y tế tập trung và bệnh viện dã chiến của tỉnh. Nhận thức sâu sắc phòng, chống dịch là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không quản ngày đêm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, luôn xung kích, đi đầu trong nhiệm vụ phòng, chống dịch để tiếp tục viết tiếp truyền thống nghĩa tình quân dân.

Tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, LLVT tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, thực sự là công cụ sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 833.480
   Online: 27