Ngày 27/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5, khóa XIII trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Đại tá Vũ Trọng Thoan, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đại tá Vũ Trọng Thoan, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

 thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Vũ Trọng Thoan, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã thông tin đến các cán bộ, đảng viên kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII với các nội dung như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...

Tại hội nghị, ĐUQS tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quân nhân trong đơn vị. Từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 412.474
   Online: 52