Sáng 2/02, tại Trung đoàn 126, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Bế mạc tập huấn cán bộ năm 2023.

Quang cảnh bế mạc tập huấn

Trong thời gian 4 ngày các học viên đã được giới thiệu, nghiên cứu, thống nhất nội dung: Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023; Tổ chức, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật DQTV; Sử dụng công cụ hỗ trợ của DQTV; Tổ chức, phương pháp thông qua giáo án huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; thống nhất phương pháp soạn thảo, phê duyệt giáo án quân sự; Tổ chức phương pháp huấn luyện bắn súng K54 bài 1, 1b; Tổ chức, phương pháp huấn luyện một bài thể lực; Triển khai mệnh lệnh công tác Quốc phòng – quân sự năm 2023 của Tư lệnh Quân khu. Quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; Công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội. Một số nội dung về công tác kế hoạch và đầu tư. Một số nội dung trọng tâm về công tác AT-VSLĐ trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và Bộ Quôc Phòng. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, lớp tập huấn cán bộ năm 2023 đã hoàn thành tốt nội dung chương trình, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Tổ giáo viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, xây dựng giáo án, bài giảng. Quá trình lên lớp đã truyền thụ nội dung ngắn gọn, chặt chẽ, khoa học và liên hệ sát thực thế, gắn lý luận với thực tiễn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Thông qua tập huấn cán bộ năm 2023 của Bộ CHQS tỉnh, sẽ góp phần nâng cao trình độ, năng lực làm tham mưu, tổ chức thực hiện các mặt công tác QS - QPĐP năm 2023, cũng như nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh. Góp phần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử trí tốt các tình huống không để bị động, bất ngờ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 833.546
   Online: 9