Ngày 25/4, Trung đoàn 126 tổ chức bế mạc lớp huấn luyện dự bị động viên năm 2022, cho các đồng chí quân nhân dự bị động viên của huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào.

Trong thời gian 15 ngày, từ ngày 11/4 đến 25/4/2022 đơn vị tập trung huấn luyện các nội dung Giáo dục tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của LLVT tỉnh; giới thiệu một số nội dung điều lệnh đội ngũ sửa đổi; giới thiệu cách viết giáo án, thục luyện giáo án nội dung: Bắn mục tiêu ẩn, hiện ban ngày bằng súng TLAK; giới thiệu nội dung, phương pháp trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu; hội nghị dân chủ quân sự; giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm; thông qua kế hoạch chiến đấu với cấp ủy có cấp trên đến dự; giới thiệu về tổ chức, biên chế, trang bị và cách đánh của quân đội Mỹ và quân đội các nước trong khu vực....Kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục có 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 45.325
   Online: 47