Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là nội dung học tập đặc thù trong các nhà trường, là một trong những môn học quan trọng từ bậc THPT đến cao đẳng, đại học nhằm giáo dục, phát huy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ về bảo vệ Tổ quốc, chống lại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Nhận rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ trên, những năm qua Ban Giám hiệu trường THPT Dương Quảng Hàm luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác Giáo Dục Quốc Phòng - An ninh cho học sinh, tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

   Trường THPT Dương Quảng Hàm  là một ngôi trường có bề dày thành tích trong công tác dạy và học. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giáo dục về văn hóa, đạo đức mà nơi đây còn giáo dục cho các em phát triển toàn diện về mọi mặt trong đó có công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh, để các em trở thành những chủ nhân thực thụ của đất nước - kế thừa và phát huy truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, cũng giống như các đơn vị khác công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của trường cũng gặp không ít khó khăn, như: thao trường, bãi tập, học cụ huấn luyện trong giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh còn chưa đồng bộ...tài liệu tham khảo cho học sinh còn hạn chế. Khắc phục những khó khăn đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trong thời gian qua, nhà trường đã  tăng cường tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là Chỉ thị 12 ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh trong toàn ngành Giáo dục để thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động. Cùng với đó, nhà trường đã tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như: Hàng năm vào đầu năm học, Đảng bộ trường THPT Dương Quảng Hàm đã ra các nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong đó có triển khai tới cán bộ giáo viên và nhân viên các công văn và chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh; tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các Chỉ thị, nghị định cùng các văn bản có liên quan của các cấp, ngành về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, qua đó cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng an ninh nói chung và trong trường học nói riêng. Bên cạnh đó, trường còn thành lập Ban chỉ đạo về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh do đồng chí Hiệu trưởng làm trưởng ban; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này cho cả năm học.

Học sinh thực hành tháo lắp súng

Duy trì học điều lệnh đội ngũ

   Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2018 - 2019 và năm học 2019 - 2020 theo Quyết định số 79 ngày 14/12/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành chương trình môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường THPT đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên phê duyệt. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của môn học phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Chương trình THPT gồm 105 tiết được áp dụng cho cả ba khối lớp thực hiện từ năm 2007 đến nay, thông qua giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh được nâng cao hiểu biết về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam và một số nội dung cơ bản về phòng thủ dân sự, kỹ chiến thuật quân sự và những nội dung khác, rèn luyện tác phong, nếp sống tập thể có kỷ luật của quân đội... Đổi mới, phương pháp giảng dạy khoa học sẽ giúp học sinh, hăng say học tập, bộc lộ tài năng quân sự, làm cơ sở phát hiện, tuyển chọn, tạo nguồn nhân lực cho xây dựng lực lượng vũ trang, coi trọng đổi mới phương pháp giảng dạy môn học, đặc biệt chú ý đến những nội dung hoạt động đặc thù của lĩnh vực quân sự; giảm thời gian dạy lý thuyết, tăng thời gian học thực hành kỹ năng quân sự, kết hợp với tham quan thực tế tại các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của quân chủng, binh chủng gắn với ngành học của học sinh. Qua đó, giúp học sinh làm quen với tác phong anh bộ đội Cụ Hồ để học sinh phát tiển toàn diện, tự tin, có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

   Trong giảng dạy lý thuyết các vấn đề mang tính thời sự được cập nhật liên tục tạo tâm lý thoải mái, sự gần gũi giữa người dạy và người học, xây dựng niềm tin cho người học. Trong giảng dạy kỹ năng kết hợp làm mẫu hướng dẫn kỹ năng chuyên biệt với định hướng áp dụng vào thực tiễn góp phần hình thành kỹ năng sống làm người học không ngán ngại khó khăn mà phấn khởi, tích cực hoạt động và càng ham thích tìm hiểu nghiên cứu nhiều hơn. Đặc biệt, nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học môn GDQP-AN, năm 2014 Trường THPT Dương Quảng Hàm đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng trong toàn trường. Gần 200 học sinh đã tham gia hội thao với 03 nội dung: các tư thế vận động trên chiến trường; tháo, lắp súng tiểu liên CKC, AK; đội ngũ từng người không có súng. Hội thao là dịp để các em học sinh giao lưu học hỏi, chia sẻ, đúc rút kinh nghiệm, cọ sát thực tế với đời sống thường nhật của người chiến sĩ đồng thời nâng cao nhận thức trong học sinh, góp phần nâng cao trình độ quản lí, tổ chức thực hiện nội dung, chương trình môn học; đồng thời giáo dục toàn diện cho học sinh về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và kĩ năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

    Để xây dựng đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng và An ninh đảm bảo số lượng, chất lượng. Hiện này nhà trường có 2 giáo viên đảm nhiệm giảng dạy môn GDQP-AN. Trong đó có 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Hàng năm nhà trường cử giáo viên tham gia bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên GDQP-AN và đánh giá kiểm tra học sinh theo quy định của Sở Giáo dục, tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện, bồi dưỡng về công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh do Ban chỉ huy quân sự  huyện tổ chức.

Tham gia Hội thao GDQP do Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức

   Trong năm học 2019 - 2020 này, nhà trường tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện tốt các văn bản về công tác giáo dục quốc phòng an ninh của Bộ giáo dục và đào tạo; chỉ đạo sát sao việc tổ chức dạy rải, học rải và đánh giá kết quả chất lượng học sinh các trường; đảm bảo trang bị mới cho bộ môn này theo quy định của ngành giáo dục.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 85.903
   Online: 15