Thực hiện kế hoạch khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024, từ ngày 4/11 - 12/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ huyện đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức khám sơ tuyển cho các thanh niên nhập ngũ năm 2024.

Thanh niên các xã, thị trấn huyện Văn Giang khám sơ tuyển NVQS 

Tại các điểm khám, thanh niên được khám các nội dung gồm đo chiều cao, cân nặng; kiểm tra huyết áp, một số bệnh và dị tật, dị hình…. Ngay sau khi sơ khám Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và xã, thị trấn chọn những thanh niên đủ điều kiện để tham gia khám tuyển cấp huyện. Đồng thời tiếp tục đôn đốc số thanh niên chưa tham gia khám sơ tuyển tiếp tục khám. 

Để đảm bảo công tác tuyển quân năm 2024 được thực hiện công khai, đúng quy trình, quy định của pháp luật, Hội đồng NVQS huyện đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ công an nhân dân tới các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo hội đồng NVQS các địa phương làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ công an nhân dân với phương châm "tuyển người nào chắc người đó".


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 84.466
   Online: 43