Trong 2 ngày 23 và 24/10, Đoàn công tác Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) tỉnh đã kiểm tra công tác GDQPAN từ năm 2016 đến năm 2018 tại huyện Yên Mỹ.

 Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh chủ trì kiểm tra. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh

chủ trì kiểm tra tại huyện Yên Mỹ

 

Quán triệt sâu sắc vị trí vai trò của công tác giáo dục quốc phòng an ninh, những năm qua huyện Yên Mỹ và Khoái Châu đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu và của Hội đồng GDQPAN tỉnh về công tác GDQPAN bảo đảm nền nếp, đồng bộ. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh (QP-AN) toàn dân được quan tâm, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức truyên truyền.

Kiểm tra GDQPAN tại huyện Khoái Châu

 

Huyện Yên Mỹ và Khoái Châu đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 9.000 đồng chí cán bộ đối tượng 4 cấp huyện và xã; giáo dục QP-AN cho trên 22.000 học sinh trong toàn huyện và trên 9.000 sinh viên Đại học, Cao đẳng. Qua đó đã làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được bổ sung kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, cập nhật thông tin, nhằm nâng cao công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng an ninh toàn dân.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục QP-AN của 2 huyện Yên Mỹ và Khoái Châu; đồng chí đề nghị thời gian tới Hội đồng GDQPAN cấp huyện và xã thường xuyên kiện toàn đảm bảo đủ số lượng, thành phần, nâng cao hiệu quả của hội đồng và các thành viên hội đồng; làm tốt công tác rà soát, nắm chắc số lượng cán bộ để đảm bảo 100% các đối tượng trong diện đều được bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Khai thác sử dụng có hiệu quả trang thiết bị trong giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 63.935
   Online: 75