Ngày 29/4, Chi bộ Tuyên huấn thuộc Đảng bộ phòng Chính trị đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 82 của Đảng ủy Quân khu 3 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước trong LLVT Quân khu và Nghị quyết số 89 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật nhà nước trong LLVT tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 10 năm qua chi ủy, chi bộ Tuyên huấn đã thường xuyên thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Chỉ huy phòng các nội dung, biện pháp tiến hành công tác tuyên huấn trong nhiệm vụ rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Hằng năm tham mưu xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật. Đã tuyên truyền hàng nghìn tin, bài trên truyền thanh nội bộ, trang thông tin điện tử và trên báo, đài Trung ương và địa phương. Hằng năm chi bộ đều xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Công tác nắm tình hình tư tưởng được tiến hành thường xuyên gắn chặt chẽ với quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ thường xuyên nêu cao tinh thần, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, pháp luật Nhà nước, tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Việc tiếp nhận, bảo quản, cấp phát trang bị hoạt động CTĐ, CTCT đảm bảo phát huy hiêu quả, không để hư hỏng, thất thoát.

Phương hướng thực hiện nghị quyết số 82, 89 trong thời gian tới chi bộ Tuyên huấn xác định làm tốt việc kịp thời thông tin tình hình, quán triệt những văn bản mới của cấp trên. Nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những nảy sinh, vướng mắc. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chấp hành chế độ, nền nếp và pháp luật Nhà nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 290.302
   Online: 84