Sáng ngày 18/3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Chí Công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu 3…

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, công tác giáo dục QP&AN trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, sát thực tiễn của địa phương. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 200 đồng chí đối tượng 3, Hội đồng giáo dục QP&AN cấp huyện, xã mở được 46 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 3.068 đồng chí thuộc đối tượng 4 tham gia. Công an tỉnh mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 200 đồng chí thuộc đối tượng 4. Các trường đại học, cao đẳng thực hiện tốt việc liên kết để tổ chức dạy học môn học giáo dục QP&AN cho 5.431 sinh viên. Tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết các cấp về công tác QP&AN cho các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và thế hệ trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Phương hướng công tác giáo dục QP&AN năm 2022 của tỉnh xác định tiếp tục khắc phục khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, chủ động tham mưu, tổ chức  và thực hiện an toàn công tác giáo dục QP&AN. Các cấp, các ngành, Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp bám sát các văn bản chỉ đạo về đường lối chính sách của Đảng nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức tư về công tác quốc phòng an ninh cho các tầng lớp nhân dân. Chủ động rà soát xây dựng kế hoạch, liên kết, phối hợp tổ chức bồi dưỡng đúng kế hoạch cho các đối tượng. Chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện về kiến thức quốc phòng cho học sinh, sinh viên. Thường xuyên cập nhật tình hình, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh

Phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP&AN sẽ góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nội dung, chương trình giáo dục QP&AN theo kế hoạch. Hội đồng giáo dục QP&AN cấp huyện căn cứ vào Kế hoạch của Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả. Các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác giáo dục QP&AN. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng chưa tham gia bồi dưỡng và cập nhật bồi dưỡng kiến thức QP&AN để tham mưu triển khai tổ chức bồi dưỡng theo quy định. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN từ tỉnh đến cơ sở phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra kết quả công tác giáo dục QP&AN ở các cấp để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác giáo dục QP&AN. Đồng thời, để nâng cao chất lượng giáo dục QP&AN, cần chú trọng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên giáo dục QP&AN; củng cố, sử dụng hiệu quả hệ thống thao trường, bãi tập, trang thiết bị phục vụ môn học giáo dục QP&AN …

Lãnh đạo UBND tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

có thành tích trong công tác GDQP&AN năm 2021

 Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 412.595
   Online: 49