Sáng ngày 30/5, Chi bộ Chính trị (Đảng ủy Quân sự huyện Khoái Châu) tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi sinh hoạt, các ý kiến đã nêu rõ về nhận thức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ về quan điểm công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhưng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định những điều đảng viên không được làm; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, chia sẻ được 26185 lượt trên trang Vững tin theo đảng; 365 tin, bài trên trang Đất và Người Quân khu 3; 25 tin trên Cổng thông tin điện tử. Cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn, có tinh thần trách nhiệm cao, tự giác tham gia vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng Chi ủy, Chi bộ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Chi bộ, sự đồng thuận trong đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; có quyết tâm chính trị cao trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã nêu cao vai trò tính tiền phong, gương mẫu, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có tinh thân đoàn kết tốt, thường xuyên tạo mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.

Tại hội nghị, các ý kiến cũng đã chỉ ra phương hướng thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có chất lượng Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW; Nghị quyết 847-NQ/QUTW; 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của đảng; phát huy vai trò của mọi cán bộ, đảng viên tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Chi bộ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên.

Thông qua  sinh hoạt giúp Chi ủy, Chi bộ cùng nhìn lại kết quả đã đạt được, góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 77.182
   Online: 30