Trong 2 ngày từ 07, 08/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Động đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 2023.

Ban CHQS huyện thực hành cơ động một phần lực lượng

Với đề mục, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, lực lượng vũ trang huyện thực hiện lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao và từ cao lên toàn bộ; thực hành hành quân cơ động di chuyển sở chỉ huy ra căn cứ chiến đấu. Trong quá trình luyện tập, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất phương tiện đảm bảo; tổ chức luyện tập sát thực tế; cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp nắm được thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hành đúng, đủ nội dung các bước..

Thông qua luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đã góp phần nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm và khả năng cơ động, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn khi thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, góp phần bảo đảm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, sẵn sàng sử lý, ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 92.086
   Online: 48