Ngày 17.9.2019, Ban CHQS thị xã Mỹ Hào đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN và phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Mỹ Hào tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 60 học viên là Trưởng Phó các ban, ngành đoàn thể thị xã, đảng viên công chức các xã - phường trong thị xã. Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Bảng - UV BTV thị ủy, phó chủ tịch UBND thị xã, chủ tịch hội đồng QP-AN thị xã; Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Dục - UV BTV thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Mỹ Hào.

Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được nghe những nội dung cơ bản, trọng tâm liên quan đến các chuyên đề: đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về QP-AN; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống “chiến lược diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thông qua lớp học nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, trật tự trong tình hình mới; những nội dung cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh, huyện, biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo hiện nay.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 88.235
   Online: 46