Ngày 21-3, Ban CHQS thị xã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong LLVT tỉnh. Tới dự, có đồng chí thượng tá Trương Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, chính trị viên Ban CHQS thị xã.

Chỉ huy Ban CHQS huyện chứng kiến ký kết giao ước thi đua

Với chủ đề: “LLVT thị xã tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào thi đua tập trung vào các chỉ tiêu: Thi đua tham gia đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể đó là: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh và Thị xã để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng của cả nước, trong Quân đội và Thị xã; tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mọi quân nhân. LLVT Thị xã sẽ thi đua tham gia với địa phương phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo chức năng, nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch tham gia phù hợp với nhiệm vụ, khả năng, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, kết hợp xây dựng cơ sở với xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Thị xã chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước; chống tham ô, lãng phí; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị, vật tư, đồ dùng huấn luyện; sử dụng tiết kiệm điện, nước...

Phong trào thi đua được triển khai, thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2023-2025): Ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua; sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm ở cấp Quân khu; Giai đoạn 2 (2026-2030): Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 và tiến hành tổng kết phong trào thi đua từ cấp cơ sở đến cấp Bộ CHQS tỉnh vào năm 2030.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 90.433
   Online: 51