Ngày 30/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2022. Tới dự có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh…

Các đại biểu dự bế mạc diễn tập

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hưng Yên năm 2022 được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30/9, đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, gắn diễn tập với xây dựng công trình phòng thủ theo quy hoạch; huy động nhiều thành phần lực lượng, phương tiện tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị, đạn dược, thuốc nổ… Quá trình diễn tập cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và vai trò tham mưu của quân sự, công an và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Các nội dung vận hành cơ chế đảm bảo về thời gian, đúng quy định, ngắn gọn, sát thực tế, điều hành chủ động linh hoạt, đúng phương châm, phương pháp. Phần diễn tập thực binh xử lý tình huống A2, thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không, bệnh viện dã chiến thực hành cấp cứu, điều trị và đánh địch đổ bộ đường không được tổ chức, chỉ huy điều hành chặt chẽ, linh hoạt, đúng nguyên tắc; hành động của các lực lượng tham gia thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Thực binh đánh địch tiến công hỏa lực

 Kết quả diễn tập là dịp để nâng cao khả năng tác chiến của LLVT tỉnh; rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời thông qua đợt diễn tập, củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh và kịp thời rút ra kinh nghiệm thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường tiềm lực cho khu vực phòng thủ và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh trong tình hình mới.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng

 Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại bế mạc diễn tập

 Phát biểu tại bế mạc diễn tập, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc ghi nhận và biểu dương các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng thực hiện thành công cuộc diễn tập. Đồng chí Tư lệnh Quân khu đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, LLVT, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sau diễn tập các lực lượng tổ chức rút kinh nghiệm, rà soát bổ sung phương án tác chiến… Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cần quan tâm dành nguồn lực hơn nữa để xây dựng công trình phòng thủ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

 Phát biểu bế mạc diễn tập

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành, các đơn vị, tập thể, cá nhân và lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong cuộc diễn tập. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới: Cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường quán triệt sâu sắc và tuyên truyền giáo dục hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, các kết luận, nghị quyết, nghị định… về xây dựng KVPT. Trên cơ sở những bài học, kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập, các cấp, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Tiếp tục thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chú trọng làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng các cơ sở chính trị địa phương vững mạnh… Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, nâng cao chất lượng toàn diện, nhất là chất lượng chính trị, làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới… Tiếp tục tăng cường xây dựng tiềm lực KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, trong đó xác định xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là yếu tố then chốt, làm nòng cốt để cùng với xây dựng tiềm lực về kinh tế, xã hội, khoa học-công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại nhằm xây dựng KVPT tỉnh vững chắc... 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo UBND tỉnh

tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập

 Trong dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng bằng khen cho 9 tập thể; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, 25 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 15 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 518.990
   Online: 27