Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn nhiệm vụ huấn luyện với đẩy mạnh các phong trào trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 3 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở ra nghị quyết lãnh đạo phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Quá trình chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị đã gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Thi đua Quyết thắng” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cấp, các ngành phát động.

Xác định huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả; quán triệt, nắm vững phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực, “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ (DQTV), “cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với dự bị động viên (DBĐV), lấy giáo dục chính trị làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật là trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt; huấn luyện sát thực tế chiến đấu, coi trọng yêu cầu tác chiến mới, tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong quá trình huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện. Công tác huấn luyện đêm kết hợp hoạt động tuần tra, kiểm soát, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng luôn được quan tâm thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. 

Hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức hội thi mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Kết quả hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định cho lực lượng thường trực.
Về xây dựng, quản lý chương trình huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới chương trình huấn luyện, chú trọng đưa các nội dung mới về chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức và phương pháp diễn tập, tổ chức và huấn luyện các khoa học quân sự, chuyên môn nhằm nâng cao trình độ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương. Trong 10 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức 127 lần luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ và 127 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ; tham mưu triển khai thực hành 2 lần diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh; chỉ đạo 14 cuộc diễn tập KVPT và 1 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn, giúp các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức 98 cuộc diễn tập quốc phòng, an ninh và 280 lượt xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ. 

Trong thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra các giải pháp để thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, khí tài hiện có. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện; chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với diễn tập, huấn luyện theo nhiệm vụ, theo tình huống, tăng cường huấn luyện đêm để nâng cao khả năng cơ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị trong huấn luyện, gắn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nhất là làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 518.991
   Online: 28