Thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh theo phương châm toàn diện, vững chắc. Qua đó góp phần bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu 3 và của tỉnh về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT), nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22.9.2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng KVPT vững chắc với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, sát với đặc điểm, tình hình của tỉnh. Nhằm xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, rộng khắp, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, tăng cường “thế trận lòng dân”. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư ngân sách, bố trí quỹ đất xây dựng KVPT các cấp và các công trình quân sự trọng điểm. Với phương châm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; qua đó không ngừng tăng cường nguồn lực vật chất, kỹ thuật cho KVPT. Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành Đề án về “Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2020, định hướng  2035 và những năm tiếp theo”; tham mưu với UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương, quỹ đất, bổ sung vào kế hoạch sử dụng. Đến nay, nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần từng bước tạo nên thế trận liên hoàn, linh hoạt, có chiều sâu, bảo đảm giữ vững địa bàn trong mọi tình huống.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh chú trọng xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh. Các cơ quan Quân sự, Công an được kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Đối với lực lượng bộ đội thường trực, tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng tác chiến trên địa hình đồng bằng. Với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, “gần, gọn địa bàn”, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh (QP, AN). 

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 cho quân nhân chuyên nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3.5.2007 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh và các văn bản hướng dẫn thi hành, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã cử 20 cán bộ lãnh đạo tham gia bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối tượng 1 và 313 cán bộ lãnh đạo tham gia bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối tượng 2. Hội đồng giáo dục QP, AN các cấp trong tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho 2.134 cán bộ đối tượng 3 và 29.617 cán bộ đối tượng 4; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho 661 chức sắc, chức việc tôn giáo cùng hàng chục vạn lượt học sinh, sinh viên của các trường THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. 

Hằng năm, trước khi vào mùa huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng bảo đảm đầy đủ, đúng quy định; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân, tự vệ được tập trung xây dựng, kiện toàn về tổ chức, biên chế; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tư tưởng sát với đối tượng, đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, tổ chức diễn tập và tham mưu với tỉnh tổ chức và chỉ đạo các địa phương diễn tập KVPT, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt. Thông qua các cuộc diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý những tình huống trong tác chiến phòng thủ cũng như trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Không chỉ huấn luyện giỏi, tham mưu tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Bộ CHQS tỉnh luôn tích cực giúp Nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh, đẩy mạnh thực hiện công tác vận động quần chúng và làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới... Thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu thành lập 9 cơ sở cách ly, điều trị cấp tỉnh, 27 cơ sở cách ly cấp huyện, 13 chốt phòng, chống dịch cấp tỉnh. Quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt tuyến đầu tham gia chống dịch và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, qua đó nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 518.959
   Online: 44