Ngày 29/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và nghị quyết lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo trong LLVT tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Phó Chính ủy Quân khu 3; Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang...

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi bật là: Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với tinh thần đổi mới, quyết liệt, chất lượng được nâng lên; kịp thời tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện Yên Mỹ, Văn Giang, diễn tập Quốc phòng – An ninh đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn đối với thành phố Hưng Yên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án số 35 của UBND tỉnh về xây dựng công trình phòng thủ tỉnh. Chất lượng huấn luyện được nâng lên, tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả tốt. Các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị của tỉnh. Công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật thường xuyên được bảo đảm tốt. Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện văn bản của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức trong Quân đội. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ, LLVT tỉnh thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm quan điểm, nguyên tắc về công tác cán bộ; tăng cường nắm, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở... Công tác kiểm tra, giám sát được đổi mới, nâng cao chất lượng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 như: Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ đối với 2 huyện Văn Giang và Yên Mỹ, diễn tập quốc phòng và an ninh đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, diễn tập phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn đối với thành phố Hưng Yên. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. 100% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng bộ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất Dự thảo Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo trong LLVT tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3

 Phó Chính ủy Quân khu 3, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Phó Chính ủy Quân khu 3 nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện theo các đề án đã xác định; tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh  cho các đối tượng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về thực hiện tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo; hoàn thành việc sáp nhập các cơ quan chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, bảo đảm thời gian, giữ vững ổn định… Đối với công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong LLVT tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2025; tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường chỉ đạo tiến hành các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023... Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tổ chức luyện tập phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trong mùa mưa, bão; hoàn thành các công trình, phần việc trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo… Đối với công tác xây dựng Đảng bộ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chi bộ tăng cường đoàn kết, thống nhất, thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ; chủ động chỉ đạo kiện toàn cấp ủy, đội ngũ cán bộ sau sáp nhập, giải thể; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 391.001
   Online: 43