Ngày 05/8, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với 136 điểm cầu trong cả nước nhằm quán triệt, triển khai Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027 (Gọi tắt là Đề án 1371) và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội năm 2022". Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh cùng các thành viên ban chỉ đạo.

Tại hội nghị các đại biểu dự hội nghị được giới thiệu 3 chuyên đề, gồm: Nội dung cơ bản của Đề án; hướng dẫn thực hiện đề án trong quân đội; một số kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội; nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật cho người làm công tác PBGDPL.

Đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh chủ trì điểm cầu Bộ CHQS tỉnh

 

Đề án 1371 tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác PBGDPL; khảo sát nhu cầu PBGDPL của từng nhóm đối tượng, địa bàn; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác PBGDPL, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thuộc phạm vi của Đề án; đổi mới nội dung, hình thức, cách thức triển khai các hoạt động PBGDPL, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ làm công tác PBGDPL; nâng cao năng lực các tổ chức, đơn vị quân đội trong công tác PBGDPL bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết cho các tổ chức, đơn vị cơ sở trong quân đội thực hiện công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL phù hợp với đối tượng của đề án; tăng cường phối hợp giữa đơn vị quân đội với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động PBGDPL cho các nhóm đối tượng của đề án, lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 483.760
   Online: 38