Sáng ngày 8/7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3, khóa 53 năm 2024. Đồng chí Đại tá Đỗ Hữu Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự khai mạc.

Quang cảnh khai mạc lớp học

Trong thời gian 12 ngày, 127 đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban của các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn và MTTQ cơ sở được học tập các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; chiến lược an ninh mạng quốc gia; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Một số vấn đề về phòng thủ dân sự; Huấn luyện bắn súng K54…

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí học viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào trong lĩnh vực công tác, làm cơ sở tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng trên từng cương vị, nhiệm vụ, chức trách được giao phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 834.077
   Online: 55