Sáng ngày 18/7, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) huyện Phù Cừ khai mạc khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2023.

Các đại biểu dự khai mạc
 
Trong thời gian 04 ngày, 70 đồng chí học viên được bồi dưỡng, cung cấp những kiến thức cơ bản về Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng; Luật Nghĩa vụ quân sự...
Thông qua khoá học, nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí học viên nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong tình hình mới; vận dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao để tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, xây dựng cơ quan vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 137.387
   Online: 38