Ngày 29/7, Ban chỉ huy Quân sự huyện Văn Giang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, năm 2020. Dự lễ khai giảng có đồng chí Thượng tá Nguyễn Quyết Chí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện, lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh gồm 70 học viên là cán bộ, giáo viên trường THPT Văn Giang. Trong thời gian 4 ngày các học viên sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trrong tình hình mới; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí Minh. Cùng một số nội dung của Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và luật dự bị động viên….

Thông qua lớp học, nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ, giáo viên trường THPT Văn Giang hiểu rõ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, để từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng đấu tranh làm vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 85.906
   Online: 30