Trong 3 ngày 27 đến 29/6/2023, Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Giang tổ chức diễn tập Chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2023.

Phổ biến mệnh lệnh và chỉ thị công việc cho cơ quan, đơn vị

Cuộc diễn tập tiến hành qua 3 giai đoạn 8 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1 chuyển LLVT huyện vào trạng thái SSCĐ; Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Quá trình thực hành diễn tập các vai diễn trên từng cương vị đã nắm chắc trình tự, các bước tiến hành, điều hành các cuộc họp sát với thực tiễn của địa phương; khung tập đã thực hiện đúng đủ nội dung, bảo đảm thời gian quy định. Trong diễn tập, các thành phần tham gia trên từng cương vị đảm nhiệm đã năm chắc nguyên tắc và thực hiện tốt vai diễn của mình, nắm được trình tự, các bước tiến hành, điều hành các cuộc họp, thông qua các kế hoạch, các vấn đề huấn luyện, thể hiện rõ vai trò của người chỉ huy; tiến hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát với thực tiễn của địa phương; khung tập thực hiện đúng đủ các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Trước đó, để chuẩn bị tốt cho diễn tập, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị như: xây dựng các kế hoạch diễn tập, chuẩn bị đầu bài, văn kiện tác chiến, làm tốt công tác trang trí, bảo đảm tốt các vật chất cho diễn tập.

Cơ động ra vị trí trú quân

Thông qua diễn tập nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho Chỉ huy và cơ quan trong thực hành chuyển trạng thái SSCĐ, củng cố nâng cao trình độ, năng lực toàn diện về công tác chỉ huy Tham mưu tác chiến; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác Hậu cần, Kỹ thuật; rèn luyện bản lĩnh, tác phong và phương pháp công tác cho chỉ huy. Đồng thời, giúp cho các cơ quan, đơn vị kịp thời bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 84.462
   Online: 32