Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua, những năm qua, đặc biệt từ năm 2012 - 2017, Đảng ủy - Ban CHQS huyện Khoái Châu đã thường xuyên quan tâm và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện. Chính vì vậy phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thượng tá Lê Ngọc Tuấn - Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Khoái Châu cho biết: Để đạt được những thành tích trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Trong đó tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch, vững mạnh tiêu biểu được khen thưởng, đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng và đưa vào thành nội dung, mục tiêu trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự huyện hàng năm, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Nội dung, mục tiêu của các phong trào thi đua và các đợt thi đua cao điểm, đột kích mà Ban CHQS huyện phát động luôn sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký thi đua bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với từng nhiệm vụ chuyên môn, trong đó xác định đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu. Hàng tháng các đơn vị đều tổ chức bình xét, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. Đồng thời thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những tập thể, cá nhân còn hạn chế trong phong trào thi đua, qua đó đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặc biệt quan tâm, gắn giáo dục chính trị với phổ biến pháp luật, coi đây là giải pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu để xây dựng LLVT huyện vững mạnh về Chính trị. Trong đó, đặc biệt quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ năm vững đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phòng chống "Tự diễn biến, tự chuyển hóa"...Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng theo tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi, tự sửa" trong Đảng bộ Quân sự huyện và chi bộ các xã, thị trấn gắn với đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, nhận xét, đánh giá cán bộ với bình xét thi đua, khen thưởng đảm bảo tính thống nhất, thực chất, không bao che khuyết điểm...Trong 5 năm LLVT huyện đã tổ chức phát động 6 phong trào thi đua năm, 21 đợt thi đua cao điểm. Tiêu biểu là các phong trào: "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao", với mục tiêu thực hiện thắng lợi chủ trương "Một tập trung, ba khâu đột phá", Ban CHQS huyện đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. 100% các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, kiểm tra các nội dung huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu trong đó có trên 84,5% khá, giỏi. Thực hiện phong trào "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông", Ban CHQS huyện đã duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp, đăng ký, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa và kiểm tra định kỳ vũ khí trang bị theo đúng quy định. Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tham gia ủng hộ, xây mới, tu sửa, nâng cấp 06 công trình trường mần non, Nhà văn hóa thôn với số tiền trên 1 tỷ đồng. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", đã trở thành phong trào sâu rộng đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Công tác chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm chăm lo, đã thực hiện tốt... 

Điều ghi nhận trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyện trong 5 năm qua là, phong trào thi đua quyết thắng đã thực sự thúc đẩy LLVT huyện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức luôn dành thứ hạng cao. Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ, có từ 80% trở nên đảng viên hoàn thành tốt và xất sắc nhiệm vụ, đơn vị không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Khoái Châu sẽ tiếp tục đạt được những thành tích mới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ huyện, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 412.533
   Online: 56