Ngày 13/4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội tại Bộ CHQS tỉnh. Dự tiếp đoàn có đồng chí Đại tá Đoàn Huy Thái Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Kiểm tra công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội

 tại Ban CHQS thành phố

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra: Thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội những năm qua Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định 142, 62, 49, Nghị định 31, Thông tư 202, 28, Đề án 1237, 515. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách. Với phương châm tích cực, đồng bộ, phát huy sự nỗ lực cao nhất của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực xã hội, của địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần chăm sóc ổn định đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và các gia đình chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thực hiện Đề án 515 toàn tỉnh đã phát 276.565 phiếu thu thập thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, đã tìm kiếm quy tập được 1.633 hài cốt liệt sỹ. Thực hiện Quyết định số 290, 142, 62, 49 đã tổ chức chi trả cho gần 2.000 đối tượng với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, UVTV Đảng ủy, Phó Chính ủy, Quân khu

 trưởng đoàn kiểm tra Kết luận buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội của Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, các đối tượng chính sách và quần chúng nhân dân nắm được các chế độ chính sách, thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những người có công với cách mạng; đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số nội dung như: lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; làm tốt việc giải quyết hồ sơ tồn đọng về thương binh, liệt sĩ; tiếp tục giải quyết việc xét duyệt hồ sơ, đề nghị cấp trên ra quyết định, tổ chức chi trả chế độ cho đối tượng chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo công khai, dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 309.570
   Online: 43