Ngày 11/8, Ban CHQS thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Mỹ Hào tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4. Tới dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, phó chủ tịch UBND thị xã, chủ tịch hội đồng QP-AN thị xã; Đồng chí Thượng tá Dương Quý Quỳnh, UVBTV thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 60 đồng chí là Trưởng, Phó các ban, ngành đoàn thể thị xã, công chức các xã - phường trong toàn thị xã. Trong thời gian 4 ngày, từ sáng ngày 11 đến ngày 14/8/2021, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về QP-AN; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn, lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề kết hợp phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QP-AN; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới …

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh giúp cán bộ nắm được quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý điều hành của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ, công tác động viên thời chiến và chiến lược an ninh quốc gia.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 88.242
   Online: 44