Trong 2 ngày 21 – 22/11, Ban CHQS thị xã thành lập 2 đoàn, tổ chức kiểm tra Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào.

Ban CHQS thị xã kiểm tra công tác QS, QPĐP đối với Ban CHQS các xã, phường năm 2023

Tạị Ban CHQS các xã, phường, đại diện các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và tiến hành kiểm tra một số nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; hệ thống văn kiện SSCĐ,  công tác xây dựng lực lượng; huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật; công tác bảo đảm kỹ thuật... Kiểm tra nhận thức chính trị, pháp luật về Dân quân tự vệ; điều lệnh đội ngũ; ném lựu đạn đối với các chiến sỹ dân quân.

Kết luận kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các xã, phường trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023. Qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, làm cơ sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn các xã, phường nói riêng và thị xã nói chung trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 90.465
   Online: 46