Ngày 7/9, tại Ban CHQS thị xã Mỹ Hào, Phòng Kỹ Thuật - Bộ CHQS tỉnh về kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng súng, pháo, khí tài và vật phẩm quân khí nhóm 2 cho Ban CHQS các xã, phường.

Kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng súng pháo, khí tài và vật phẩm quân khí nhóm 2

Nhằm phân cấp chính xác chất lượng, nắm chắc số lượng, chủng loại súng, pháo khí tài và vật phẩm quân khí nhóm 2; quản lý, niêm cất, bảo quản tốt cho công tác cấp phát của Ban CHQS các xã, phường. Phòng kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra với yêu cầu cụ thể tỷ mỷ, chính xác theo đúng thủ tục, nguyên tắc, hướng dẫn và quy định của ngành; đánh giá phân cấp chất lượng theo tiêu chuẩn, thông tư hướng dẫn bảo đảm chính xác cấp chất lượng của từng SPKT và VPQK nhóm 2 để từ đó có phương pháp quản lý bảo quản phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện đoàn kiểm tra đã đánh giá Ban CHQS các xã, phường đã chuẩn bị đầy đủ VKTB, đúng thời gian quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 90.427
   Online: 41