Ngày 08/11, Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 59 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 và tương đương khóa 43 năm 2022. Tới dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Phòng Dân quân tự vệ Quân khu 3.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Vinh Phượng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên

Sau 12 ngày, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành nghiên cứu 19 chuyên đề về những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về chiến lược Quốc phòng An ninh. Quan điểm của Đảng về chính sách pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Nghiên cứu tổng quan về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Một số nội dung, nhiệm vụ công tác Quân sự, quốc phòng địa phương.

Kết quả kiểm tra 100% Khá, Giỏi, trong đó có trên 45% đạt loại Giỏi, các đồng chí học viên đều được cấp chứng nhận hoàn thành  bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán  bộ đối tượng 3.

Thông qua lớp bồi dưỡng làm cơ sở để các đồng chí cán bộ tham mưu với cấp ủy, chính quyền và cơ quan tổ chức thực hiện tốt công tác QPAN và công tác QS, QPĐP. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 811.704
   Online: 46