Ngày 24/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29.10.2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 623); Nghị quyết số 513-NQ/QUTW ngày 21.9.2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 513). Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3. Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Đoàn Huy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh…

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 623, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm nhân lực, vật lực, tài chính, vận động, huy động nguồn lực cho xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ… Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm đời sống cho bộ đội, duy trì đúng, đủ tiêu chuẩn. Tỷ lệ quân số khỏe bình quân đạt 99,1%. Hàng năm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% số cán bộ, chiến sỹ theo phân cấp. Đến nay 8/10 Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố được đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch khoa học, thiết kế hiện đại…

Các đại biểu thăm quan gian trưng bày sản phẩm hậu cần

Thực hiện Nghị quyết số 513, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tài chính chủ động rà soát, nắm vững nguyên tắc huy động các nguồn kinh phí, phối hợp chặt chẽ với các ngành nghiệp vụ xây dựng nhu cầu kinh phí cụ thể, tỉ mỉ… Công tác phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh được giao dự toán ngân sách đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quản lý, chấp hành dự toán ngân sách nhất quán, linh hoạt, sâu sát, quyết liệt, chặt chẽ. Qua đó, bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ, chính sách người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội; kinh phí huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập…; kinh phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình phổ thông, xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ…; kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác hậu cần quân đội, tài chính quân đội; tiếp tục lãnh đạo nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất; tập trung nâng cao chất lượng toàn diện công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên; thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực tài chính bảo đảm cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; quản lý điều hành dự toán ngân sách nhất quán, linh hoạt, sâu sát, quyết liệt, chặt chẽ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng…; đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào “Đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương…

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác hậu cần quân đội, tài chính quân đội của lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác hậu cần quân đội, tài chính quân đội, trong đó cần chú trọng công tác lãnh đạo phải toàn diện, chỉ huy cương quyết, tổ chức thực hiện phải linh hoạt với những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã xây dựng trong thời gian tới, trước hết là thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, tài chính cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sắp tới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho lực lượng làm công tác hậu cần, tài chính; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, làm việc của cán bộ, chiến sỹ, góp phần nâng cao đời sống bộ đội; thực hiện tốt quy định về chi tiêu, mua sắm đầu tư công; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác hậu cần, tài chính, xây dựng ngành hậu cần, tài chính vững mạnh...Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh xây dựng căn cứ hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ…

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho cá nhân và tập thể

 có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 623 và 513

Nhân dịp này, 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 623 và 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 513 được của Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 558.792
   Online: 21