Sáng 19/5, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

Các đại biểu dự hội nghị quán triệt nghị quyết

Tại Hội nghị, thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đã trực tiếp quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/04/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230-NQ/QUTW về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, Nghị quyết số 05 xác định rõ mục tiêu; quan điểm; nguyên tắc và nhiệm vụ tổ chức thực hiện. Mục tiêu của nghị quyết nêu rõ: Trên cơ sở tiềm lực, điều kiện kinh tế của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổ chức Quân đội có cơ cấu và quân số cân đối, hợp lý giữa các thành phần lực lượng, phù hợp với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu chiến đấu trong tình hình mới, với mục tiêu tinh, gọn, mạnh. Nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương xác định nội dung, giải pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị; lộ trình cụ thể.

Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, kế hoạch nhằm triển khai phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trên cơ sở các nội dung nghị quyết, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện yêu cầu các cấp uỷ, chi bộ và cán bộ, đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 90.779
   Online: 94