Ngày 31/3, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng & an ninh (GDQP&AN) năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị An, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện Văn Giang được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng 3,4; công tác giáo dục QP và AN cho toàn dân có hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh, tuyên truyền trên không gian mạng, nội dung, phương pháp, chất lượng tuyên truyền giáo dục được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 4.047 học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình môn học giáp dục QP & AN, đạt 100%. Năm 2021 Huyện ủy cử 02 đồng chí cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại trường Quân sự Quân khu 3; bồi dưỡng tại trung đoàn 126, Bộ CHQS tỉnh 13 đồng chí; Trung tâm chính trị huyện đã thực hiện 1 lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho 75 đối tượng và cấp xã, thị trán 60 đ/c.

Năm 2022, Hội đồng GDQP&AN huyện tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các Chỉ thị, nghị quyết về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân; tham mưu với Huyện Ủy, UBND huyện cử cán bộ đối tượng 2,3,4 đi bồi dưỡng kiến thức QP AN đảm bảo chỉ tiêu của tỉnh giao; chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các xã, thị trấn tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho nam thanh niên đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.

Tại Hội nghị Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác GDQP&AN năm 2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 85.902
   Online: 15