Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2020 đối với các đồng chí Sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

Nội dung kiểm tra điều lệnh đội ngũ

Nội dung kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1

Nội dung kiểm tra gồm: kiểm tra nhận thức chính trị; thể lực, điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, bắn súng tiểu liên AK bài 1. Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị đã bố trí thời gian tích cực ôn luyện và bảo đảm 100% quân số tham gia kiểm tra. Quá trình kiểm tra các quân nhân đã trình bày  đầy đủ nhận thức các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Thực hành, thuần thục các yếu lĩnh, động tác đã được huấn luyện tại đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có trên 80% Khá, Giỏi.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác  huấn luyện, rèn luyện thể lực của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, kịp thời bổ sung những biện pháp để nâng cao chất  lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 296.511
   Online: 41