Ngày 31/5, huyện Khoái Châu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ - CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (Nghị định số 21).

Lãnh đạo huyện Khoái Châu khen thưởng các tập thể và cá nhân 

có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ

Giai đoạn 2019 – 2024, huyện Khoái Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Nghị định số 21. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vững chắc, góp phần làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. 5 năm qua, toàn huyện đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 1,1 nghìn lượt người. Thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức 1 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện và 25 cuộc diễn tập KVPT cấp xã, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng lực tham mưu, đề xuất của các ban, ngành, đoàn thể huyện sát với điều kiện thực tế. Các chỉ tiêu về kinh tế, văn hoá trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện đang triển khai xây dựng các công trình quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng KVPT huyện vững chắc trong tình hình mới. Toàn huyện đã giao trên 1,6 nghìn tân binh cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu; công tác tuyển sinh quân sự được thực hiện nghiêm túc với tỷ lệ trúng tuyển bình quân đạt gần 16/năm…

Thời gian tới, huyện Khoái Châu tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt Nghị định số 21 của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch động viên quốc phòng. Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng KVPT huyện giai đoạn 2020 – 2025, và định hướng đến năm 2030”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng, thực chất công tác xây dựng và hoạt động KVPT…

Nhân dịp này, 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị định số 21 được Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu khen thưởng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   /portal
    Liên kết website
    Bình chọn
   Thống kê: 77.383
   Online: 39